Wij versturen met POST NL

Voor bestellingen rekenen wij een bedrag aan verzend- en administratiekosten van € 2,75

Uitgezonderd zijn producten zoals o.a. stoffen, scharen en gordijnartikelen ; deze artikelen hebben een hoger bedrag aan verzendkosten.

Indien u in een ander Europees land woont kunt u ook bestellingen plaatsen.

Voor iedere bestelling rekenen wij dan een vast bedrag van € 5,75 (excl. BTW)

Wilt U een pakket verzekerd verzenden, neem dan contact met ons op via info@bandenlint.nl

De vermelde productprijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat het totaalbedrag binnen 14 werkdagen op de rekening van Band en Lint is bijgeschreven. Daarna zal uw bestelling worden verzonden. Indien wij binnen deze termijn geen betaling hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de bestelling te laten vervallen.

Band en Lint heeft de meeste producten in het aangeboden assortiment op voorraad en streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden.

Indien een product niet voorradig is en vermoedelijk niet binnen 14 werkdagen geleverd kan worden, nemen wij zo snel als mogelijk contact met U op om tot een passende oplossing te komen. (Band en Lint kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade door producten die niet geleverd kunnen worden.).

Indien gewenst,  kunt U het gedeelte van de bestelling dat niet geleverd kan worden kosteloos per e-mail annuleren. U krijgt het evt. reeds betaalde bedrag dan binnen 14 werk- dagen terug op uw rekening.

Indien een gedeelte van uw bestelling wel voorradig is en een ander deel niet voorradig is, dan heeft Band en Lint het recht om 14 dagen te wachten met het uitleveren van de goederen die wel op voorraad zijn om de verzendkosten zo beperkt mogelijk te houden.

Indien Band en Lint het nodig acht om een bestelling te verdelen over meerdere pakketten, dan betaalt u per bestelling slechts éénmaal verzendkosten.

Conform het herroepingsrecht bij levering van producten heeft de consument de mogelijkheid zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens de termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Band en Lint retourneren conform de instructies:

Uitzonderingen zijn: speciaal bestelde artikelen, geknipte artikelen en beschadigde of niet complete artikelen.

Voeg derhalve altijd een kopie bij van de factuur. Na bevestiging van Band en Lint kan het artikel goed verpakt en voldoende gefrankeerd worden geretourneerd. De kosten van herroeping bedragen ten hoogste die van de verzendkosten. Rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending worden terug betaald.

Wij wensen u veel winkelplezier !

Voor vragen mail naar info@bandenlint.nl