Algemene Voorwaarden voor Band en Lint.nl

Op elke bestellingen en overeenkomst op afstand van “Band en Lint” en consument zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst. Na het plaatsen van de bestelling krijgt u een orderbevestiging. Deze bevat een overzicht van de bestelde artikelen, de verzendkosten en de gegevens om de betaling over te maken. De orderbevestiging is tevens uw factuur! Krijgt u geen orderbevestiging per e-mail binnen 8 uur neem dan contact op met info@bandenlint.nl De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat het totaalbedrag binnen 14 werkdagen na bevestiging ervan op de rekening van Band en Lint is bijgeschreven. Daarna zal uw bestelling worden verzonden. Indien wij binnen deze termijn geen betaling hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de bestelling te laten annuleren. Band en Lint heeft de meeste producten in het aangeboden assortiment op voorraad en streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Indien een product niet voorradig is en vermoedelijk niet binnen 14 werkdagen geleverd kan worden, nemen wij zo snel als mogelijk contact met u op om tot een passende oplossing te komen. (Band en Lint kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade door producten die niet geleverd kunnen worden.). Indien gewenst,  kunt u het gedeelte van de bestelling dat niet geleverd kan worden kosteloos per e-mail annuleren. U krijgt het evt. reeds betaalde bedrag dan binnen 14 werkdagen terug op uw rekening. Indien een gedeelte van uw bestelling wel voorradig is en een ander deel niet voorradig is, dan heeft Band en Lint het recht om 14 dagen te wachten met het uitleveren van de goederen die wel op voorraad zijn om de verzendkosten zo beperkt mogelijk te houden. Indien Band en Lint het nodig acht om een bestelling te verdelen over meerdere pakketten, dan betaalt u per bestelling slechts éénmaal verzendkosten. Conform het herroepingsrecht bij levering van producten heeft de consument de mogelijkheid zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens de termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Band en Lint retourneren conform de instructies. Uitzonderingen zijn: speciaal bestelde artikelen, geknipte artikelen en beschadigde of niet complete artikelen. Voeg derhalve altijd een kopie bij van de factuur. Na bevestiging van Band en Lint kan het artikel goed verpakt en voldoende gefrankeerd worden geretourneerd. De kosten van herroeping bedragen ten hoogste die van de verzendkosten. Rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending worden terug betaald. Bij een aanwijsbare fout door ons bedrijf  ( verkeerde maat / kleur / model ) zijn de kosten van retour sturen voor rekening van Band en Lint. Door bijvoorbeeld de instellingen van uw monitor of de soort verlichting in uw ruimte kunnen de kleuren van de producten afwijken van de kleuren die u op uw monitor ziet. Band en Lint kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze kleurafwijkingen. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product staat aangegeven bij de productomschrijving.

Verzendkosten

Wij versturen met POST NL Voor bestellingen rekenen wij een bedrag aan verzend- en administratiekosten van € 2,75, tenzij anders vermeld Uitgezonderd zijn producten zoals o.a. stoffen, scharen en gordijnartikelen ; deze artikelen hebben een hoger bedrag aan verzendkosten. Indien u in een ander Europees land woont kunt u ook bestellingen plaatsen. Voor iedere bestelling rekenen wij dan een vast bedrag van € 5,75 (excl. BTW), tenzij anders vermeld Wilt U een pakket verzekerd verzenden, neem dan contact met ons op via info@bandenlint.nl

Privacy policy

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor de afhandeling van bestellingen en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Op alle afbeeldingen en teksten op de site van Band en Lint berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Band en Lint. Klachtenregeling  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Band en Lint, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Band en Lint binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn ter beoordeling van de eigenaar van Band en Lint. Mocht u nog vragen hebben. Mail ons gerust  info@bandenlint.nl Wij wensen u heel veel plezier met winkelen ! Bedrijfsgegevens : Bandenlint e-mail: info@bandenlint.nl KvK-nr.: 50884786 BTW-identificatienr.: NL109086594B01